Prepis textu z audio/videozáznamov

Dôležité upozornenie! Služba "Prepis z audio - videa do textu" je na istý čas pozastavená.Prepis hovoreného slova zo zvukového a videozáznamu je doslovný zápis reči, výsledkom čoho je elektronický text, ktorý umožňuje vyhľadávanie a tlač. Výhodou elektronického textu oproti audio/videonahrávke je, že je možné ho jednoducho upravovať v textovom programe a vyhľadávať v ňom konkrétne slová. Samozrejmosťou je aj úspora dátového priestoru a rýchla a jednoduchá archivácia.

Ponuka prepisov
Audiozáznam (hovorené slovo) v slovenskom jazyku:
• prepis rozhovoru,
• prepis prednášky,
• prepis diskusie,
• prepis konferencie,
• prepis schôdze,
• prepis súdneho procesu,
• prepis novinárskych a filmárskych poznámok.

Videozáznam (hovorené slovo) v slovenskom jazyku:
• prepis seminárov,
• prepis titulkov,
• prepis z youtube.com,
• prepis konferencie, ....

Prečo si vybrať práve nás?
• V spracovávaní textu máme dlhoročnú prax (profesionálny korektor).
• Používame daktylografiu (tzv. desaťprstová hmatová metóda), ktorej znalosť je overená štátnou skúškou.
• Disponujeme najmodernejším technickým vybavením.
• Neustále sledujeme právne predpisy (napr. STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností).
• Slovenčina je materinský jazyk.

Lehota dodania
Dodacia lehota vždy závisí od momentálneho vyťaženia spracovateľa, ale tiež od dĺžky a predovšetkým kvality dodaných nahrávok. Z tohto dôvodu je najlepšie nás najskôr kontaktovať, overiť momentálnu dostupnosť a dohodnúť sa na možnostiach spracovania.

Spôsob doručenia audio/videozáznamu
• osobne v Bratislave,
• poštou na našu adresu,
• elektronicky, nahratím na náš server.

Najčastejšie spracovávané formáty
Audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, OGG,...
Video: DV, HDV, DVD, WMV, MPEG-1,2,4, FLV,...
Neštandardné formáty na audio a videokazetách.

Podmienka úspešného prepisu
Podmienkou úspešného prepisu je dodanie kvalitnej nahrávky. V prípade nahrávok s odbornejším obsahom prosíme dodať aj základnú terminológiu, najmä v prípade, ak sú v nahrávkach použité rôzne skratky a cudzie termíny.

Doručenie k zákazníkovi
Formát výsledného textu závisí od požiadavky zákazníka.
Najčastejšie doručujeme obsah spracovaných textov e-mailom, elektronicky odkazom na náš server alebo kuriérom napálený na DVD nosiči.

Bezpečnosť nahrávok
Nakoľko sa často jedná o nahrávky dôvernej povahy, dbáme na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a zabezpečenie ich maximálnej bezpečnosti. Nahrávky sú spracovávané na šifrovanom zariadení vysokej kvality a nemajú k nim prístup žiadne nepovolané osoby. Doručené nahrávky na fyzických nosičoch po úspešnom spracovaní odovzdávame klientom späť.

Prečo na prepis nepoužiť softvér?
Programy na prevod textu v prevažnej miere stroskotajú na slovenčine, vysokej hladine šumu na pozadí, nezrozumiteľnosti rečníka a sociolingvistických aspektoch.

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás