Jazykové korektúry

Aké druhy jazykových korektúr poskytujeme?

• gramatická korektúra textu (i/y, veľké a malé písmená, čiarky, dĺžne, predložkové väzby, číslovky, skloňovanie a časovanie, preklepy, medzery medzi slovami),
• štylistická korektúra textu (štylizácia, slovosled, opakovanie slov, správny význam vety, zrozumiteľnosť),
• gramatická a štylistická korektúra spolu s logickým rozložením textu.
Aký rozsah jazykových korektúr poskytujeme?

Korektúry pre firmy:
• propagačné materiály (brožúry, letáky, časopisy, plagáty, katalógy, reklamné tabule),
• manuály,
• opisy výrobkov,
• pozvánky, oznámenia,
• firemné dokumenty,
• výročné správy,
• korešpondencia,
• prezentácie k obchodným stretnutiam a rokovaniam.

Korektúry pre študentov:
• ročníkové práce,
• seminárne práce,
• bakalárske práce,
• diplomové práce,
• dizertačné práce,
• rigorózne práce,
• atestačné práce.

Korektúry pre štátnu správu, verejnú správu a združenia:
• smernice,
• projekty,
• verejné vyhlásenia,
• prejavy,
• výročné správy.

Korektúry internetových prezentácií:
• elektronické knihy,
• osobné webové stránky,
• prezentačné webové stránky,
• blogy,
• internetové obchody,
• marketingové (PR) články.
Aké formáty dokumentov upravujeme?

Ikony

Štandardné formáty:
• formát DOC, DOCX, RTF, XLS – korektúry vykonávame v programe MS Office pomocou nástroja Revízia - Sledovanie zmien;
• formát PDF – úpravy vyznačujeme pomocou nástrojov Zvýraznenie a Poznámka v programe Adobe Acrobat;
• formát PPT - editáciu uskutočňujeme v programe PowerPoint.

Neštandardné formáty:
• formát ODT, SXW – korektúry vykonávame v programe OpenOffice Writer;
• formát HTML - korektúry internetových stránok vykonávame v textovom dokumente (za príplatok priamo v zdrojovom kóde).
Ako pracujeme?

Ukážka práce s jazykovou korektúrou (opravy a komentáre):

Jazyková korektúra v Microsoft Office Word 2016

Jazyková korektúra DOCX

Jazyková korektúra v Adobe Acrobat Reader DC

Jazyková korektúra PDF
Ekvivalentné názvy služby jazyková korektúra:

jazykové korektúry, oprava textu, úprava textu, editácia textov, oprava chýb, pravopis oprava, oprava pravopisu, text bez chýb, korektor pravopisu, korektorka pravopisu, červené pero, kontrola gramatiky

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás

COOKIES - OK