Cenová ponuka

Jazyková korektúra zadarmo

Pri objednávke jazykovej korektúry štandardného formátu v minimálnom množstve 20 normostrán vám darujeme 1 normostranu zadarmo.

Cenník platný od júna 2021

Jazyková gramatická korektúra textu................ 2,00 €/NS
Jazyková štylistická korektúra textu............... 2,30 €/NS
Gramatická a štylistická korektúra spolu s logickým rozložením textov ................ 5,00 €/NS
Korektúra neštandardného formátu............... 8,90 €/NS
Prepis textu (z obrázka)............... 6,90 €/NS

Cena korektúr sa riadi počtom textu v normostranách, ako aj druhom požadovanej korektúry, rozsahom práce a kvalitou dodaného textu, požiadavkou na rýchlosť spracovania a pod. Štandardný termín dodania korektúry je 5 pracovných dní (v závislosti od množstva).
Porovnajte si. Konkurencia začína na týchto cenách bez DPH. U nás sú tieto ceny konečné!

Upozornenie! Služba prepisu z audio/videa je na istý čas pozastavená.

Prepis hovoreného slova z audio/video súboru v dĺžke trvania jednej minúty bez úprav je 1,50 €*
Prepis hovoreného slova z audio/video súboru v dĺžke trvania jednej minúty vrátane úprav je 4,00 €**

* Bez úprav - zahŕňa doslovný prepis nahrávky bez úpravy textu.
** Vrátane úprav zahŕňa doslovný prepis nahrávky a následnú korektúru celého dokumentu s úpravou textu do čitateľnej podoby.
Pri expresnom prepise do 24 hodín alebo prepise počas sviatkov sa cena za každú minútu zdvojnásobí.

Zľavy
✓ zľava pre nových zákazníkov,
✓ zľava pre zákazníkov s dlhoročnou spoluprácou,
✓ množstevná zľava.

Príplatky
Príplatok za korektúru v rozsahu 1 - 5 strán + 100 %.
Príplatok za korektúru v rozsahu 6 - 10 strán + 25 %.
Príplatok za expresnú korektúru ............ dohodou.
Poznámka

Presnú cenovú ponuku pripravíme na vyžiadanie.

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás