Digitalizácia textu

Prepisovanie textu

Prepisy textov do elektronickej podoby zaisťujeme skúsenými spracovateľmi s dlhoročnou praxou v odbore a zmyslom pre presnú a svedomitú prácu. Vďaka používaniu strojopisu na klávesnici (písanie všetkými desiatimi prstami – overené štátnou skúškou) je samotný prepis rýchlejší a presnejší.
Ponúkame prepisovanie textov z týchto predlôh:

• strojopisy,
• tlačené / naskenované texty,
• elektronické dokumenty - PDF, PPT.

Poznámka

Rukopisy neprepisujeme.

Dodacia lehota je závislá od momentálnej vyťaženosti spracovateľov a množstva dodaných textov.

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás