Výpočet normostrán (NS)

Skopírujte text a kliknite na prepočítať.


Počet znakov:
Počet normostrán:


Normostrana (NS)
Štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov alebo približne 250 slovám bežného textu.


Štatistika dokumentu

počet strán, slov, znakov, odsekov, riadkov

Počet strán slov znakov odsekov riadkov Word 2016

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás